Obchodní podmínky, rozvoz zboží

Velkoobchodní nákup je u nás možný pouze na základě živnostenského listu na kadeřnickou či kosmetickou živnost. Částečný nákup je možný též při studiu kadeřnického a kosmetického oboru a předložení učňovského listu.

 

Rozvoz zboží

Zboží rozvážíme na území Ústeckého, Karlovarského, Libereckého a částečně Středočeského kraje v pravidelných rozvozech. Do částky 1000,- Kč si účtujeme 50,-Kč manipulační poplatek, nad tuto částku je rozvoz ZDARMA. Více informací na bezplatné lince 800 900 525 v pracovní dny od 08.00 - 15.00 hodin.

 

Zasílání zboží

Zboží zasíláme na území naší působnosti (viz rozvoz zboží) do 48 hodin. Do částky 1800,- si účtujeme poplatek 89,-, nad 1800,- je poštovné ZDARMA. Pokud máte zájem o zboží a jste z jiného regionu, najděte si svého distributora na www.hairservis.cz.

 

Reklamace

 1. V případě jakéko-li reklamace na zboží dodávané firmou ZOPAS s.r.o. (dále jen dodavatel) se odběratel řídí pokyny a ustanoveními tohoto reklamačního řádu.
 2. Pro rychlé a správné vyřízení zákaznické reklamace je zákazník povinen vždy předložit doklad o nákupu reklamovaného zboží , nebo se prokázat číslem dokladu, na který bylo toto zboží zakoupeno.
 3. V případě chybné objednávky nebo záměny zboží dodavatelem nesmí být doklad o nákupu vztahující se k reklamovanému zboží starší 30dní. Tyto reklamace budou vyřizovány dodavatelem v běžných rozvozových termínech.
 4. V případě reklamace skrytých výrobních vad chemických výrobků dodávaných dodavatelem nesmí být doklad vztahující se k reklamovanému zboží starší 6 měsíců.
 5. U elektrických spotřebičů a ostatních výrobků se lhůta pro možnost reklamace určuje dle záruční doby určené výrobcem nebo dovozcem a vždy je minimálně 12 měsíců.
 6. U záručních reklamací je doba určená pro vyřízení reklamace 40 dní v případě předání reklamovaného zboží na prodejně dodavatele.V případě převzetí reklamovaného zboží řidičem či obchodním zástupcem dodavatele přímo na provozovně zákazníka se tato doba po dohodě prodlužuje na 50 dní.
 7. Po uplynutí doby 40 dní určených pro záruční opravu bude reklamované zboží připraveno pro zákazníka ve skladě či na prodejně dodavatele k osobnímu předání, na požádání zákazníka bude toto zboží dodáno na jeho adresu při běžných rozvozových termínech dodavatele v nejbližším možném termínu, po uplynutí této doby. Dodavatel je povinen po dohodě se zákazníkem reklamované zboží zaslat poštou.
 8. Zákazník je povinen skladovat zboží dodávané dodavatelem v odpovídajících podmínkách, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování zboží a následně k reklamacím.
 9. Zboží viditelně mechanicky poškozené pádem čí úderem nebude převzato do reklamace.
 10. Při záručních opravách a reklamacích se dodavatel řídí vždy dle odborného vyjádření firmy, která tuto reklamaci vyřizuje.
 11. V ostatních případech se reklamační řád řídí platnými ustanoveními obchodního zákoníku.
 12. Veškeré zboží přijmeme do opravy pouze řádně vyčištěné.

Vaše dotazy týkající se reklamací s Vámi rádi vyřídíme na telefonním čísle 476 118 462.